Samenwerkingen en andere nuttige links

Samenwerkingen

Betreft

Omschrijving

Bib Brugge De openbare bibliotheek in Brugge (De Biekorf)
Biekorf (tijdschrift) Het tijdschrift Biekorf
Buurtcomité Sanderkwartier Buurtcomité Sanderkwartier
Cores Van schade koesteren tot diepgaand restaureren
Erfgoedcel Brugge Erfgoedcel Brugge
Grootseminarie Brugge Grootseminarie Brugge
't Hamerken Vereniging voor Brouwerijgeschiedenis
Heemkunde Van Coppenolle Heemkundige kring Maurits Van Coppenolle - Brugge en het Ommeland
VLIZ Vlaams instituut voor de zee

Andere nuttige links

Betreft

Omschrijving

Archiefbank Vlaanderen Register van private archieven
Bibliotheken Brugge Lijst van bibliotheken in Brugge (Wikipedia)
BioBibData Biografische en Bibliografische gegevens
Cultuurbibliotheek (wiki) Cultuurbibliotheek (Wikipedia)
Faro Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Flandrica.be Koepel van Vlaamse erfgoedbibliotheken
Gezellearchief Brugge Gezellearchief Brugge
Gidsenbond Brugge De Koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen
Portolanen: tentoonstelling L’âge d’or des cartes marines
Robrecht Stock (Wiki) Robrecht Stock op Wikipedia
STCV Short Title Catalogus Vlaanderen - Vlaamse erfgoedbibliotheek
VVBAD Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie