Korte historiek

De Cultuurbibliotheek is ontstaan uit de samenwerking tussen het Sint-Lodewijkscollege, opgericht in 1834, en de vzw Cultuurbibliotheek, opgericht in 1957.
In 1990 sloot ook de pas opgerichte vzw Vereniging Stock-Laureyns voor boek en cultuur zich hierbij aan.
Bij de integratie van de vzw Cultuurbibliotheek in de vzw Vereniging Stock-Laureyns in 2016 werd de naam van deze laatste gewijzigd in vzw Cultuurbibliotheek Stock Laureyns (vzw CSL).
Zo is de Cultuurbibliotheek een studiebibliotheek geworden voor een publiek van scholieren tot universitair gevormden en staat open voor andere vormen van samenwerking met andere scholen, bibliotheken en instellingen allerhande.

Voor een uitgebreidere historiek zie Cultuurbibliotheek