Erfgoeddag 2018

Het nationaal thema voor de erfgoeddag 2018 is "kiezen".
Met de Cultuurbibliotheek hebben we het over
de keuzes van onze stichter Robrecht Stock.

De Cultuurbibliotheek is vorig jaar 60 jaar geworden en is onlangs gefusioneerd met de Vereniging Stock-Laureyns. Beide bibliotheken werden opgericht door kan. R. Stock, befaamd classicus en onderwijsinspecteur. Een ideale gelegenheid om de keuzes van de huidige beleidsploeg te verantwoorden en die te vergelijken met de krijtlijnen uitgezet door de stichter. Dit gebeurt aan de hand van topstukken uit de collectie.

De bibliothecaris, de medewerkers en enkele vrijwilligers zullen de bezoekers ontvangen op Erfgoeddag. Op 3 momenten is een gidsbeurt voorzien.

Praktisch:
Zondag 22 april van 10u tot 18u
Cultuurbibliotheek, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge
Gidsbeurten: 11u – 14u – 16u. Duur: ongeveer 1 uur.

Foto's