Via deelbibliotheken

Voor bepaalde collecties werken we met deelbibliotheken. Hierbij zoek je een specifieke collectie.
Op de website achter "Bibliotheek" kan je klikken en een deelbibliotheek kiezen
Keuze deelbiblitoheken

Een voorbeeld: je wil een strips over indianen:

een voorbeeld van deelbibliotheken