Reserveren van een werk

Na het zoeken in de catalogus  krijg je een lijst.
Werken die in de leeszaal staan hoeven niet gereserveerd te worden. Klik op de titel om dit te controleren. Staat er bij "Nr + plaats" een leesteken + ! = dan staat het werk  in de leeszaal. Een voorbeeld:

reservering, staat in de leeszaal

Staat het werk niet in de leeszaal (geen leesteken vooraan de plaats), dan kan je het reserveren via het icoon  Icoon bij reserveren

reservering, staat niet in de leeszaal
 

Zie ook: bibliotheekreglement