Robrecht Stock: biografie + foto

Foto Robrecht Stock

Op 2 maart 2000 overleed kanunnik Robrecht Stock. Hij werd 96 jaar. Toch waren we verrast: hij leek onverwoestbaar. Als Vlaams nationalist met liberale ideeën over economie en traditioneel katholieke opvattingen over moraal was hij een boeiende persoonlijkheid. In het telefoonboek stond er naast zijn naam: leraar. Dat was hij totaal. In 1929 behaalde hij in Leuven het licentiaat wijsbegeerte en in 1930 promoveerde hij er in theologie. Dagelijks verdiepte hij zich verder in de Griekse en Latijnse cultuur. Hij was leraar in Moeskroen (1930-1936), Roeselare (1936-1939) en Brugge (van 1939 tot 1945 in het Sint-Lodewijkscollege en van 1945 tot 1955 in het Koninklijk Atheneum). Bovendien doceerde hij aan het Hoger Technisch Instituut in Oostende (1946-1955), aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen in Antwerpen (1947-1957) en aan het Hoger Instituut voor Opvoedkunde in Brugge (1951-1986). Toen hij in 1955 tot diocesaan hoofdinspecteur benoemd werd voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs en bovendien tot inspecteur voor het godsdienstonderwijs in het Rijksonderwijs besefte hij dat hij veel van zijn persoonlijke intellectuele ambities moest prijsgeven. Met grote zin voor verantwoordelijkheid mobiliseerde hij zijn uitzonderlijke werkkracht voor het expanderend onderwijs in West-Vlaanderen. In 1956 stichtte hij de Cultuurbibliotheek. Om de studie te bevorderen en de bibliotheek meer armslag te geven nam hij nog een persoonlijk initiatief met de oprichting in 1990 van de v.z.w. Stock-Laureyns voor boek en cultuur. Pas na jaren openbaarde hij zich als een gevoelig man die verzen van Verhaeren citeerde, vroeg naar de kinderen en met verering over zijn moeder sprak.

Walter de Smaele
Uit: "Vlaanderen" Jg. 49, nr. 2 maart-april 2000.