Kanunnik Stock in de Cultuurbibliotheek

Enkele kenmerken van de Cultuurbibliotheek zijn te verklaren door de speciale belangstelling van kanunnik R. Stock. Hij had  bv een zwak voor werken over wegen en waterwegen. In het archief worden moderne wegenkaarten bewaard waarop hij romeinse wegen uit onze streken probeerde uit te tekenen. Werken over magie en heksen intrigeerden hem en hij heeft dus meerdere boeken over dat onderwerp gekocht.

Rond het jaar 1970 kocht hij een kubieke meter overdrukken die ergens op een zolder lagen (ik denk in Antwerpen). Dat is de oorsprong van onze uitgebreide reeks varia. Die brochuren zaten helemaal onder het stof en werden in de bibliotheek (toen nog in het Grootseminarie) in de meest compete wanorde afgeleverd. Ze werden per onderwerp gesorteerd, ingebonden en ingeschreven. Na enkele uren sorteren kon men een douche best gebruiken. Veel van die overdrukken handelen over archeologie in onze streken.

Cartografie was de grote liefde van de kanunnik. De mooie collectie in de bibliotheek is dan ook aan hem te danken. Sommige van de mooiste atlassen komen uit zijn persoonlijke bibliotheek.

De klassieke studies hadden natuurlijk zijn speciale belangstelling. Opmerkelijk is zijn aandacht voor de kunst van de griekse vazen.

Ik heb hem dikwijls horen zeggen dat men in de bibliotheek moest zorgen voor grote naslagwerken. In de leeszaal zijn dan ook enkele grote reeksen en encyclopedieën aanwezig.

Hij wilde graag elk jaar een groot naslagwerk aankopen.

Kanunnik Stock was een Vlaams nationalist.  Hij verzamelde allerlei publicaties over de Vlaamse Beweging. Hij had vele abonnementen op allerlei publicaties, die later in de bibliotheek terecht kwamen.

Zeer veel boeken werden en worden ingebonden. Een boek dat niet degelijk gebonden is wordt niet gelezen, placht hij te zeggen. Tijdens zijn ‘bewind’ werd alles ingebonden!

Zelf behandelde hij zijn boeken nochtans niet zo zorgvuldig. Hij schreef er dikwijls in en behandelde ze vaak nogal ruw. Hij had geen ex libris. In de rechterbovenhoek van een eerste blad schreef hij in inkt bv. Robrecht Stock / wijsbegeerte / Roeselare.(voorbeeld 2003/2748).

Op het einde van zijn leven heeft hij veel boeken met een bic voorzien van een zwierige handtekening met kruisje. In de jaren 40 gebruikte hij een stempel: een cirkel met de letters SR ineengevlochten (2003/2750). Hij heeft ook een tijd een stempeltje gebruikt op de eerste bladzijde bovenaan rechts: R.Stock / Beukendreef 8 / St.-Michiels (2000/1531).

De huishoudster van de kanunnik Maria Herrentals had een grote belangstelling voor molens.

Ze maakte uitvoerige lijsten over alle onderwerpen die haar interesseerden (en dat waren er vele: bloemen, planten, vogels...). Haar boeken over molens kwamen naar de bibliotheek.